ΕΟΜ. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων http://www.eom.gr/ Recent Videos Video <![CDATA[Κοινωνικό μήνυμα "Ο Γιατρός"]]>  Κοινωνικό μήνυμα "Ο Γιατρός"]]> Tue, 10 May 2011 02:11:36 GMT http://eom.gr/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=21&video_id=7&lang=el <![CDATA[Σχετικά με τη δωρεά οργάνων #2]]>  Σχετικά με τη δωρεά οργάνων]]> Tue, 10 May 2011 01:55:43 GMT http://eom.gr/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=21&video_id=6&lang=el <![CDATA[Σχετικά με τη δωρεά οργάνων]]>  Σχετικά με τη δωρεά οργάνων]]> Tue, 10 May 2011 01:45:32 GMT http://eom.gr/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=21&video_id=4&lang=el <![CDATA[Τηλεοπτικό spot Απογραφής 2011]]>  Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων]]> Thu, 05 May 2011 17:25:16 GMT http://eom.gr/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=21&video_id=3&lang=el