Έγχυση μοσχευμάτων σε λήπτη

   Μοιραστείτε το    Facebook Twitter Share

O ασθενής, μερικές ημέρες πριν τη χορήγηση των αιμοποιητικών κυττάρων, υποβάλλεται σε ισχυρή χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία, που καταστρέφει το μυελό του. Την ημέρα που είναι προγραμματισμένη η χορήγηση των αιμοποιητικών κυττάρων, γίνεται η συλλογή τους από το δότη.

Τα αιμοποιητικά κύτταρα του δότη χορηγούνται στον ασθενή ενδοφλέβια σαν μετάγγιση αίματος. Με την κυκλοφορία του αίματος μεταφέρονται στα οστά του ασθενή, όπου εγκαθίστανται και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται, δίνοντας γένεση σε όλα τα ώριμα κύτταρα του αίματος (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) μέσα σε δύο με τρεις περίπου εβδομάδες.