Μετά τη μεταμόσχευση

   Μοιραστείτε το    Facebook Twitter Share

Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων έχει ως στόχο την ίαση αιματολογικών νοσημάτων, που είναι ανίατα με τη συμβατική χημειοθεραπεία ή και την ακτινοθεραπεία. Η ίαση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχυρή ανοσολογική δράση των αιμοποιητικών κυττάρων του υγιή δότη έναντι της κακοήθειας του ασθενή. Η πιθανότητα της ίασης κυμαίνεται από 20% έως 90% και εξαρτάται κυρίως από το είδος του νοσήματος και τη φάση του νοσήματος κατά τη στιγμή της μεταμόσχευσης. Ο ασθενής, που γίνεται καλά, ζει το υπόλοιπο της ζωής του συνήθως χωρίς προβλήματα και χωρίς ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Η νοσηλεία του ασθενή που υποβάλλεται σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων συνήθως διαρκεί 30 έως 40 ημέρες.