Για δημόσια χρήση

   Μοιραστείτε το    Facebook Twitter Share

Οι Δημόσιες (μη κερδοσκοπικές) Τράπεζες φυλάσσουν μονάδες Ο.Π.Α. για αλλογενή μεταμόσχευση και διάθεση σε οποιονδήποτε ασθενή έχει ανάγκη μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, ανά τον κόσμο, για τον οποίο δεν έχει βρεθεί συμβατός συγγενής δότης ή κατάλληλος μη συγγενής δότης από τις Δεξαμενές εθελοντών. Οι Τράπεζες αυτές είναι μέλη της WMDA και διαθέτουν  τις μονάδες τους στο Διεθνές αρχείο BMDW, μέσω του οποίου και διατίθενται στους ασθενείς τοπικά και διεθνώς. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως περισσότερες από 2000 μεταμοσχεύσεις από μη συγγενικές μονάδες Ο.Π.Α. με τάση αύξησης του αριθμού αυτού. Η χρήση των μονάδων Ο.Π.Α. για αλλογενή μεταμόσχευση, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και υποστηρίζεται από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα, τους Οργανισμούς Υγείας καθώς και από τις Παγκόσμιες Επιστημονικές Εταιρίες. Τα Κράτη ενισχύουν οικονομικά τις Τράπεζες αυτού του τύπου και προβάλλουν την δωρεά Ο.Π.Α. μέσα από τα προγράμματά τους που αφορούν στην προώθηση της ιδέας της Δωρεάς Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων.

Στις Δημόσιες (μη κερδοσκοπικές)Τράπεζες δέχονται και την «κατευθυνόμενη»  φύλαξης  για χρήση των μονάδων Ο.Π.Α. στην οικογένεια του δότη σε περιπτώσεις ειδικών ιατρικών ενδείξεων. Οι τράπεζες «κατευθυνόμενης» φύλαξης προσφέρουν αποθήκευση μονάδων Ο.Π.Α. σε οικογένειες που αποκτούν ένα υγιές παιδί και έχουν ήδη ένα παιδί που πάσχει ή φέρει γονιδιακή επιβάρυνση για ασθένεια δυνητικά θεραπεύσιμη με μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων(π.χ συγγενή ανοσοανεπάρκεια, αιμοσφαιρινοπάθεια  κλπ). Όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη για την φύλαξη τέτοιων μονάδων, υπάρχει και σημαντική πιθανότητα αυτές να χρησιμοποιηθούν.