Για ιδιωτική χρήση

   Μοιραστείτε το    Facebook Twitter Share

Οι Ιδιωτικές (κερδοσκοπικές) Τράπεζες φύλαξης προσφέρουν σε οικογένειες την ιδιωτική αποθήκευση, έναντι αμοιβής, της μονάδας Οπ.Α.(ομφαλιοπλακουντικού αίματος), που συλλέγεται κατά τη γέννηση ενός παιδιού τους, για πιθανή μελλοντική μεταμόσχευση στο ίδιο το παιδί ή στην οικογένεια. Οι αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες και εθνικοί οργανισμοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση για ιδιωτική κατάθεση. Η χρησιμοποίηση ΟΠΑ για προσωπική – αυτόλογη χρήση δεν ενδείκνυται, γιατί η πιθανότητα αυτόλογης μεταμόσχευσης στα πρώτα 20 έτη της ζωής είναι μηδαμινή. 


Το Οπ.Α. ως αυτόλογο μόσχευμα είναι εξάλλου κατώτερο, λόγω του χαμηλού αριθμού κυττάρων που περιέχει, από το μυελό των οστών ή το περιφερικό αίμα και τα οποία μπορούν να συλλεχθούν εύκολα σε οποιαδήποτε ηλικία για τους ασθενείς που το χρειάζονται. Ακόμη, η αυτόλογη μεταμόσχευση δεν μπορεί να θεραπεύσει τις υψηλού κινδύνου λευχαιμίες της παιδικής ηλικίας και των ενηλίκων και ασφαλώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διόρθωση γενετικών νοσημάτων. Ίσως, μοναδική ένδειξη έχει στην Βαριά Απλαστική Αναιμία, που η συχνότητά της όμως στην παιδική ηλικία είναι 2-5 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο παιδιά το έτος. Αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλογενή αιμοποιητικά μοσχεύματα με επιτυχία.  Ας σημειωθεί, ότι χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία έχουν απαγορεύσει την λειτουργία τέτοιων τραπεζών.